Sikring (Vejle)

Fællesmagasinet ligger tæt på brand- og politistation, henholdsvis 4 og 8 km. I tilfælde af en
ulykke er udrykningstiden kort.

Tyverialarm (AIA) og adgangskontrol
Der findes en abonnementsordning, som omfatter både tilslutning til kontrolcentral, udrykning og service. Tyverialarmen efterses mindst en gang årligt af udbyderselskabet.
Adgangskontrollen registrerer, hvem der har været i Fællesmagasinet og på hvilket tidspunkt. Yderligere oplysninger om anlæg af tyverialarm og adgangskontrol kan fås ved henvendelse til Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle.

Kommentarer og erfaringer
”Tyverialarmeringssystemet består af både anlægget og abonnement på kontrolcentraltilslutning og udrykningsservice. Desuden sædvanligvis også et serviceabonnement. Det kan anbefales at tegne et abonnement hos en udbyder, hvor gratis udrykning er inkluderet. Hermed er det udbyders ansvar, at systemet virker. Hvis der kun bliver givet tilbud på selve anlægget, kan det betyde, at andre dele, for eksempel serviceabonnementet, bliver meget dyre. Vi havde i begyndelsen
rigtig mange blinde alarmer, men heldigvis uden udgift for os.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

Brand
Der er installeret automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). Anlægget efterses årligt, lovmæssigt,af DBI (Dansk Brandteknisk Institut). Desuden årligt af firmaet, som har installeret ABA-anlægget.

Kommentarer og erfaringer
”I nogle magasiner, især i udlandet, er der opsat sprinkleranlæg, så slukningen af en brand kan påbegyndes, før slukningsmandskabet når frem. Vi har gennem årene set flere omfattende og urimelige vandskader, forårsaget af sprinkleranlæg, som er gået i gang uden grund. Vi mener, at risikoen for store skader på samlingerne er højere ved et sprinkleranlæg end ved automatisk brandalarmering (ABA). Med ABA-anlægget og den korte afstand, 4 km, til brandstation er risikoen for store skader ved brand mindsket.

Vand
Grunden ligger højt i terrænet, så der ikke er risiko for oversvømmelser. Byggeriet overstiger 1000 m2. Det er derfor påkrævet at have vandfyldte brandslanger inde i magasinområdet – i alt 13 stk. Der er etableret selvstændigt røranlæg med galvaniserede rør i loftet. På grund af byggeriets størrelse kan taget ikke afvandes alene fra tagnedløb langs ydermuren. Det har været nødvendigt at føre tagnedløb gennem magasinet. Dette udgør en risiko for vandskade. Der er derfor monteret et alarmsystem ved foden af tagnedløbene. Der udløses en alarm til kontrolcentralen, hvis der kommer fugt på gulvet. I de indvendige tagnedløb er der desuden monteret varmespiraler, som i frostperioder forhindrer isdannelse i nedløbene.

Kommentarer og erfaringer
” Vær opmærksom på, om disse varmespiraler er rigtigt forbundet, – vi var ude for, at én af dem varmede, når der ikke var frost – og omvendt. Hvis vi ikke havde opdaget det hurtigt, kunne elregningen nemt være blevet meget stor.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

L1000561
Nedløbsrør på ydersiden af Hjørnebygningen fra 2012

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.