Energiforbrug (Vejle)

Energiforbruget i Fællesmagasinet i Vejle er meget lavt. I 2006 var det 13,50 kr./etage-m2. I den nyeste del af byggeriet fra 2012 er den forventede udgift til klimastyring mindre end 1,0 kwh/m3 pr. år. Normalt forbrug, hvis vi havde anvendt konventionel klimastyring: 30 kwh/m3 pr. år. Forventet besparelse: 97 %

For at kunne sammenligne energiforbruget med andre magasiner deltager Fællesmagasinet i et benchmarking projekt omkring magasinkvalitet og anlægs-/driftsøkonomi. Energiforbruget måles i den forbindelse på de to affugtere, som kører i henholdsvis Magasinhal B og Magasinhal A, C, D. Der er sat forbrugsmålere på begge affugtere. Målerne er sat op i januar 2007 og skal følge energiforbruget over en længere periode.

Affugtning
Som udgangspunkt burde der ikke være behov for affugtning i Magasinhal A, C, D. Affugteren blev sat op for at fjerne byggefugt. I dag sørger affugtningsanlægget for at stabilisere luftfugtigheden.

Opvarmning
Opvarmningsstrategien afhænger af det ønskede fugtniveau i magasinet.

Energiforbruget i forbindelse med opvarmningen registreres. Dels for kaloriferen i magasinhal B, dels for ventilationsanlæggets varmeflade i Magasinhal A, C, D. Der bruges en smule opvarmning om vinteren, men ikke om sommeren.

Belysning
Lysstyringen i magasinerne er en energibesparende foranstaltning. Lyset styres af PIR sensorer, således at lyset kun er tændt, når der er personer i magasinet. Lyset slukker automatisk efter 15 minutter. Energiforbruget er beregnet til at være 10 W/m2 i alle områder. I Magasinhal A, C, D tændes kun en tredjedel af lyset ad gangen.

Kommentarer og erfaringer
”Skulle affugteren for Magasinhal A, C, D gå i stykker, stiger luftfugtigheden ikke til mere end
ca. 65 % RF. Det skyldes den passive klimatisering, og det er en stor sikkerhed for genstandene.”
”Det er i projekteringsfasen af meget af stor betydning at nedbringe behovet for energitilførsel. Udgifter til aktiv klimatisering vil forblive at være en tung post i budgettet, længe efter at byggeriet er afbetalt.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.