Magasininventar (Vejle)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inventar i Magasinhal A. Nedefra: Pallereoler, mezzanin med palleport, arkivreoler

Pallereoler i Hal A, B, C og D
Under alle mezzaninerne i Fællesmagasinet i Vejle står der pallereoler.
En pallereol består i princippet af 2 stiger (gavle) og et antal bærebjælker,
der parvis bærer pallerne. Underste bjælkepar er løftet 17 cm fra gulvet af
hensyn til rengøring og skadedyrskontrol.

Belastning: Reolerne er dimensionerede til en last på 500 kg/palle.
Stigebenene er forsynede med lastfordelende fodplader
på 200 x 200 x 10 mm

Hylder: Som alternativ til træpaller finder cementspånplader
(Mærke:Amroc) anvendelse som hyldemateriale.
Pladerne ligger direkte på bærebjælkerne.

Dimensioner: Stiger, højder: 2,4 m (fritstående reoler) og 2,6 m  (mezzaninbærende reoler)
Bærebjælker, længder: 2,0 m (2 paller) og 2,75 m (3 paller)
Pallereoler, afstand: 2,5 m (bestemmes af pallestableren)

Kapacitet: 707 m pallereoler (palleplads, højde: 2m)

Arkivreoler
Arkivreoler er ikke en del af det faste inventar og var derfor ikke
omfattet af indretningsentreprisen. Museerne har selv leveret arkivreolerne,
som derfor er af forskelligt fabrikat. Arkivreolerne er placeret på mezzaninen.
Placeringen er uafhængig af indretningen i underetagen.

MaterialeHovedsagelig lakeret stål
Belastning: Mezzaninen må højst belastes med 600 kg/m2.
Reolbenene er forsynede med lastfordelende fodplader på 3 mm
Dimensioner: Hylder, 100 cm. Hylder, varierende dybde: 40 – 50 cm

Kommentarer og erfaringer
”Vi planlagde byggeriet med en tom, helt åben overetage (mezzanin), idet
museerne i forvejen havde en del almindelige stålreoler. Det var en besparelse
på anlægsbudgettet, men det ville nok have været en fordel for museerne ikke at
skulle skaffe og indpasse reoler senere.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

Kompaktreoler
Kølemagasinet er indrettet med kompaktreoler. Princippet i kompaktreolsystemet
er, at reolerne er mobile. De står på vogne, der kører i skinner, som er støbt
ned i gulvet. Et kompaktreolsystem er arealbesparende med næsten 50 %. Hver
vogn bærer en reol med 10 reolfag à 13 hylder. Kompaktreolerne er manuelt
betjent.

Materiale: Lakeret stål
Belastning: Højst 80 kg/hylde, højst 800 kg/vogn
Dimensioner hylder: 73 x 30 cm
Reolhøjde: 270 cm
Kapacitet: 560 hyldemeter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kølemagasinet med kompaktreoler

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommentarer og erfaringer
”Det var en fordel at have tænkt kompaktreolerne ind i byggeriet. Vi
havde således mulighed for at støbe skinnerne i gulvet i stedet for at lægge
dem oven på et eksisterende gulv, som eventuelt skulle have været omlagt for at
undgå ujævnheder.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

Kompaktpallereoler

Hal E og F
Hal E og Hal F har er indrettet med kompakt-pallereoler.
Max. belastning pr. bjælke i Hal E er 2000 kg/bjælke
Max belastning i Hal F er max. 1000 kg/bjælke

Hal G
Hal G har 40 % relativ fugtighed og er indrettet med kompakt-arkivreoler, fortrinsvis til arkivalier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kompaktarkivreoler

Trådnet
Malerier og skilderier hænger på trådnet. Trådnettet er udført i overfladebehandlet
stål (Ø 4 mm, maskevidde 50 mm). Trådnettet er monteret på væggen i en afstand af 50 mm. Efter opførelsen af magasinet har et af museerne suppleret med et
hjemmelavet trådnet, fremstillet af RIO-net, der er grundet med rusthæmmende
maling og malet med metalfarve – en fin og billig løsning.

Billede5

Malerier på trådnet. Billedet er taget før opsætning af arkivreoler.

Paller direkte på gulv
Meget store genstande står på EUR-paller af træ udenfor reolsystemerne.

Kommentarer og erfaringer
”Ingen museumsgenstande står direkte på gulvet. Det er der
mange gode grunde til: 1. I perioder dannes der kondens på det kolde gulv; 2.
Det er ikke muligt at gøre rent dér, hvor der står museumsgenstande; 3. Det er
vanskeligere at kontrollere for skadedyr; 4. Risikoen for at skade
museumsgenstandene i forbindelse med vand på gulvet er stor.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

Emballage
Museerne sørger selv for emballage til deres genstande. De anvender materialer,
som Konserveringscentret anbefaler. De fleste meget små genstande ligger i
syrefri museumsæsker, pakket i syrefrit silkepapir.

Da støvniveauet i Fællesmagasinet er lavt, står mange genstande utildækkede.
Men det anbefales, at genstandene overdækkes med enten udvasket bomuldsstof
eller perforeret, uvævet polyethylen (mærke: Tyvec).

Retningslinjer for emballering ved magasinering af kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Eksempler på emballeringspraksis
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.