Opstilling (Vejle)

I Hal E, Hal F og Hal G, så står forvalteren for placeringen af genstandene på magasinet, da der i denne del magasineres vha. kompakt-lagring, dvs. at genstandene ikke står samlet efter hvilket museum de tilhører, men derimod placeres de efter størrelse og materiale, så pladsen udnyttes optimalt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kompaktpallereoler

Magasinerne Hal A, B, C, D
I Hal A, Hal B, Hal C og Hal D og kølemagasinet står de enkelte brugere selv for placeringen efter de fælles vedtagne principper, se nedenfor.
I dette afsnit beskrives først de principper, der ligger til grund for opstilling af de enkelte museers samlinger. Dernæst beskrives de opbevaringsformer, der anvendes for forskellige genstandstyper i Fællesmagasinet i Vejle.

Museumsgenstandene står opmagasineret efter lejemål. Hvert museum har et lejemål. Lejemålene varierer i størrelse alt efter det enkelte museums behov for plads til opmagasinering. Lejemålenes placering i Fællesmagasinet er indtegnet med farvekode på en plantegning. Lejemål på den indskudte etage, mezzaninen, placeres så vidt muligt i forlængelse af lejemålet på gulvniveau i pallereolerne.

Et arkiv, som har klausuleret materiale, råder over et aflåst område i af en af magasinhallerne. Området er aflukket med gitternet og aflåselige gitterdøre.

25 % af gulvarealet i hvert magasin er uden reoler. Her opbevares meget store museumsgenstande, ligeledes efter lejemål, opmærket ved opstregning af gulvet.

Brugermuseerne er hver især ansvarlige for placering af sine museumsgenstande indenfor eget magasinområde/lejemål.

Pladsregistrering

Retningslinjer for inventar og indretning i magasiner og udstillinger
(Slots- og Kulturarvsstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Små genstande
Små genstande som arkæologisk materiale, glas, husgeråd opbevares på arkivreoler på den indskudte etage. De fleste meget små genstande ligger i syrefri museumsæsker, pakket i syrefrit silkepapir. Genstandsnumre står uden på kasserne.

Mellemstore genstande
Mellemstore genstande som møbler, apparatur og mindre bygningsdele står på paller eller cementspånplader i pallereoler under den indskudte etage. Alle de nederste hylder er hævet 15 cm fra gulvet for at undgå kondensdannelse på museumsgenstandene, for at minimere risikoen for vandskader og for at kunne rengøre gulvet. Enkelte brede genstande, som kræver ekstra dybde, står igennem to reoler.

Det anbefales, at møblerne overdækkes. Det kan enten ske med udvasket bomuldsstof
eller med Tyvec (perforeret, nonwoven polyethylen). Bomuldsstoffet købes uvasket
og maskinvaskes før brug for at fjerne appreturen.

Store genstande
Meget store genstande som køretøjer, landbrugsredskaber og bygningsfragmenter
opbevares på paller, der står direkte på gulvet i det reolfri område. Ingen
museumsgenstande må stå direkte på gulvet.

Malerier/skilderier
Malerier og skilderier hænger på kroge på trådnet. Trådnettet er udført i
overfladebehandlet stål, Ø 4 mm, maskevidde 50 mm. Trådnettet er monteret på
væggen med en afstand på 50 mm. Et af museerne har selv fremstillet et billigt
trådnet af Rio-net, grundet med rusthæmmende maling og malet.

Billede5

Malerier, ophængt på trådnet.

Fanereol
Tidligere magasinerede brugermuseerne deres samlinger af faner oprullet på rør og pakket i silkepapir. Nu er de placeret i fanereoler, som er den stor skuffereol, hvor fanerne kan ligge fladt uden at være rullet op. Den er udviklet af Konserveringscentret i Vejle og fremstillet specielt til De Fælles Museumsmagasiner.

Kommentarer og erfaringer
Det er en absolut fordel at få en fælles løsning for fanerne, som er så skrøbelige i tekstilet, og som fylder forholdsvis meget. Hvis museerne skulle lave hver deres løsning ville det blive dyrere og sværere.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

L1000538

Faner liggende fladt i fanereol

Eksempler på emballeringspraksis
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Eksempler på internationale standarder for emballering og bevaring af kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest opdateret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.