Drift (Vejle)

Fællesmagasinet i Vejle ledes af et repræsentantskab, som består af en repræsentant for hver af brugerne, for Konserveringscentret og for hver af de 5 kommuner, som er repræsenterede i Fællesmagasinet. En bestyrelse, valgt af Repræsentantskabet forestår driften og udviklingen af institutionen. Tilsynet og den daglige ledelse varetages af Konserveringscentret i Vejle, og der er ansat en magasinforvalter som varetager de praktiske gøremål i samarbejde med konservatorerne på Konserveringscentret.

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.