Brugerhåndbog (Vejle)

Brugerhåndbogen er blevet til i et samarbejde mellem konservatorerne på Konserveringscentret i Vejle og brugermuseerne i Den Selvejende Institutionen Fælles Museumsmagasiner.

Brugerhåndbogen er disponeret således, at indledningsvis skitseres principperne for klimaet i Fælles Museumsmagasinet. I den følgende praktiske del gennemgås funktionerne af de enkelte rum og faci-liteter. Her findes oplysning om, hvordan man skal gøre, hvor redskaber og materiel er anbragt samt nogle få ordensregler. Afslutningsvis beskrives den forvalterfunktion som konserveringscentret va-retager. I appendiks findes relevante person-, firma- og adresselister.

Brugerhåndbog Vejle 2014
(Brugerhåndbog for Fælles Museumsmagasiner i Vejle – specialversion til Magasinmanual 2.0. Denne version afventer endelig godkendelse af Repræsentantskabet for Den Selvejende Institutionen Fælles Museumsmagasiner)

Senest redigeret 12/2014

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.