Modtagelse af genstande (Vejle)

Alle nye genstande til Fællesmagasinet ankommer til pakkerummet i mellembygningen.
Brugerne af Fællesmagasinet er ansvarlige for modtagelse, inspektion, registrering og skadedyrsbekæmpelse af museumsgenstandene, inden de sættes på plads i magasinområdet.
I pakkerummet findes et rengøringsbord med udsugning, der kan benyttes ved støvsugning og rengøring af genstande. Pakketape og værktøj er indkøbt til fælles afbenyttelse.

Rengøring, pakning, pakkematerialer, placering i og udtagning af fryseren står de enkelte brugere for, når genstandene skal placeres i  Kølemagasinet og Hal A, Hal B, Hal C og Hal D.

Skal genstandene derimod i Hal E, Hal F og Hal G, så står brugerne kun for rengøring, mens forvalteren står for indpakning, pakkematerialer, placering i og udtagning af fryseren. I denne del af Fælles Museumsmagasinet står forvalteren desuden for placeringen af genstandene på magasinet, da der i denne del magasineres vha. kompakt-lagring.

L1000543

Genstande klimatiseres efter frysning

 Der skal altid være repræsentanter for brugerinstitutionerne til stede ved aflevering eller afhentning af museumsgenstande. Registreringsrummet i mellembygningen benyttes til registrering af indkomne museumsgenstande. Der er internetadgang.

Alle genstande der kan tåle det, fryses inden de magasineres.
Følgende genstandstyper fryses ikke på grund af risiko for skader: Glas, spejle, intarsia, gummi, plastmaterialer, kridering eller gips på træ, forgyldte genstande af træ, malerier, bemalede overflader med afskalninger, indrammede billeder med glas og miniaturer m.m.

Genstande, fremstillet af uorganiske materialer, såsom metal, keramik og sten angribes ikke af skadedyr, men efterses for evt. dyr i samlinger og revner.

Genstande, der viser tegn på et skadedyrsangreb, men som ikke tåler frysning, observeres
over en 2-årig periode, lufttæt indpakket i plastik. Genstandene stilles i Karantænerummet i hjørnebygningen.

Kommentarer og erfaringer
”Ved planlægningen af byggeriet var det nødvendigt at være meget sparsommelige især med den dyre plads ved servicefunktionerne i mellembygningen. Vi regnede med, at det åbne område i pakkerummet kunne rumme genstande til og fra frysedesinfektion, men vi har efterfølgende erfaret, at vi har behov for et separat karantænerum til indkomne genstande, og ideelt set burde der også have været et ekstra rum til optøning af genstande efter frysning.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle).

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.