Klimakontrol og -styring (Vejle)

Konserveringscentret fører løbende klimakontrol i Fællesmagasinet. Radiostyrede
dataloggere måler temperatur og relativ luftfugtighed i de 7 magasinhaller, og i kølemagasinet. Dataloggerne er placeret midt i magasinrummene. Målingerne sendes til PC’er i Konserveringscentret, hvor de vurderes mindst et par gange ugentlig. Dataloggerne kan også aflæses i magasinet, direkte, som punktmåling.

Billede7

Klimaoverblik fra Hal B marts-august

Konserveringscentret inspicerer de tekniske installationer, som understøtter den passive klimatisering. I eksempelvis magasinhal A, C og D stabiliserer et mindre affugtningsanlæg luftfugtigheden. Temperaturen reguleres ikke. Et ventilationsanlæg sørger for konstant omrøring af luften i de tre magasinhaller.

Klimaet i Hal B og G er uafhængigt af klimaet i de øvrige magasinhaller. Foruden samme passive klimatisering som i resten af Fællesmagasinet har Hal B sin egen affugter, der det meste af året sikrer en relativ fugtighed på højst 40 % RF. En del af vinteren hjælper et luftvarmeanlæg til med at holde fugtigheden under det ønskede maksimum på 40 % RF.

Magasinbygningen er meget tæt. Klimaslusen er bygget for at undgå store luftindtag udefra, når man går ind i Fællesmagasinet. Luftskiftet holdes så lavt som muligt ved at overholde reglen om korte ophold i Fællesmagasinet og ved at lukke døre og porte efter sig, straks man er kommet igennem. Belysningen styres af PIR sensorer, således at der kun er lys i magasinet, når der opholder sig personer derinde (PIR – Passive Infra Red, infrarød bevægelsesføler). Endvidere begrænses antallet af besøgende i magasinhallerne mest muligt. Arbejdet med museumsgenstandene bør så vidt muligt foregå udenfor magasinerne, i de dertil indrettede arbejdsrum. Det er vigtigt for det passive klima, at disse procedurer for ophold og færdsel i magasinet overholdes.

Retningslinjer for klima på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Retningslinjer for bygninger der skal rumme kulturarv
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 02/2016

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.