Skadedyrskontrol (Vejle)

Konserveringscentret og Fælles Museumsmagasiner moniteres regelmæssigt for tilstedeværelsen af skadedyr i bygningerne og genstandene. Der er til formålet opstillet klisterfælder i Konserveringscentret og Fælles Museumsmagasiner. Fælderne der er placeret ved døre, langs vægge og på mezzaninen, skiftes hver 3. måned og fangsten identificeres.  De fundne insekter registreres i et Excel-ark, hvorfra data kan hentes til statistisk behandling. I forbindelse med udskiftning af fælderne holdes der naturligvis øje med tegn på skadedyrsaktivitet eller forhold såsom utætheder og rengøringsstandard, der har indflydelse på skadedyrenes adgang til Magasinet og Konserveringscentret samt mulighed for at formeres der. Derudover består moniteringen af, at et mindre område inspiceres grundigt for tegn på skadedyrsaktivitet. Er genstandene i det udvalgte område pakket i kasser, åbnes disse for at kunne tilse de indpakkede genstande.

Rengøringspersonalet og Fællesmagasinets brugere rapporterer løbende alle fund af skadedyr, gjort udenfor fælderne. Rengøringspersonalet er instrueret i at se efter borebillemel, pupperester og skadedyr.

Reaktion på fund af skadedyr
Skadedyr i magasinområdet kan ikke helt undgås! Både yder- og inder døre i det nye magasin er væsentligt tættere end de der er i det gamle magasin, men selv her finder skadedyr og andre insekter vej ind. Dette på trods af præventiv skadedyrsbekæmpelse eller inspektion af alle indkomne genstande samt en høj rengøringsstandard og et kontrolleret klima, der ikke er optimalt for de fleste almindelige skadedyr.

Når insekter der er identificeret som skadedyr påtræffes, vurderes den passende indsats i hvert enkelt tilfælde. Ved fund af skadedyrsangreb i genstande eller pakkematerialer behandles dette naturligvis omgående men findes der et enkelt møl eller en klannerlarve i en fælde, er det ikke sikkert der er et angreb i gang på en eller flere genstande. Ved regelmæssig monitering og udskiftning af klisterfælder opnås kendskab til udbredelsen af skadelige insekter og der kan være grund til at reagere hvis der eksempelvis er flere end der plejer at være i et område.  En sådan reaktion kan være grundig inspektion af genstandene i området, øget rengøring eller behandling, hvis der ved inspektionen konstateres skadedyrsangreb på genstande.

Karantæne
Meget store genstande, som ikke kan være i fryserummet eller genstande eller som ikke tåler frysning, observeres over en 5-årig periode, tæt pakket i klar plast, enten i den gamle del af magasinet eller efter tilbygningen, i det dertil indrettede karantænerum, der er beliggende i hjørnebygningen uden for magasinhallerne.

Det er nødvendigt med en lang karantæneperiode hvis man vil kunne konstatere om en trægenstand er angrebet af borebiller når den indsættes på magasinet. Den lave temperatur i magasinet nedsætter insekternes udviklingshastighed. En borebillelarve kan være op til 5 år om at blive til en voksen bille under de forhold. Konserveringscentret registrerer de genstande, som stilles i karantæne og de ud pakkes efter 5 år, hvor det kan konstateres om de er angrebet af borebiller eller ej.

Kommentarer og erfaringer
Vi kunne godt tænke os at have alle oplysninger fra skadedyrsmoniteringen samlet i en
database – og ikke kun i Excel regneark. Det vil give mulighed for at sammenkæde klimamålinger med skadedyrsinspektionen i relation til en virtuel grundplan og dermed et bedre overblik over situationen i Magasinet.  Det findes men sådanne databaser er meget dyre.”
(Anne-Kathrine Kjerulff, Konserveringscentret i Vejle)

”Det kunne se ud til, at nogle enkelte paller ikke blev frysebehandlet ved indflytningen eller at behandlingen ikke var effektiv. Ved skadedyrsmoniteringen opdagede vi, at der var flere borebiller i samme område. En grundig inspektion viste, at der var et angreb i gang i stabel paller. Pallerne og de omkringstående transportkasser blev udtaget til frysning, og området bliver holdt under ekstra observation.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

”Vi har flere gange erfaret at borebiller overlever frysning ved -38°C, vi har endda set nogle, der efter at have fået denne behandling, tyggede sig vej ud gennem bobleplast og byggeplast. De voksne biller lå spredt i magasingangen hvor genstanden var sat til optøning/akklimatisering i en radius af ca. 10 meter. Så det er vigtigt at holde godt øje med genstande der er i karantæne pakket i plast på magasinet. Vi har endnu ikke set nogen borebiller der har klaret frysning ved -38°C i 7 døgn”.
(Anne-Kathrine Kjerulff, Konserveringscentret i Vejle)

Retningslinjer for tilsyn med magasiner og udstillinger med kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for tilsyn med magasiner og udstillinger)

 Senest redigeret 12/2014

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.