Pladsmærkning (Vejle)

Museerne i Fællesmagasinet i Vejle har fælles pladsmærkningssystem. Alle lokaliteter i magasinet har således en unik adresse. Adressen bygges op udefra: Magasin, etage, reol, hylde.

Pladsregistrering
De fleste af museerne i Fællesmagasinet i Vejle bruger det fælles, nationale registreringssystem, REGIN. Her findes en facilitet, entiteten Opbevaring, til angivelse af, hvor en museumsgenstand befinder sig.

Bygning: Da flere museer har magasiner andre steder, er nødvendigt at kunne skelne mellem magasinerne. Stednavnet ”Lysholt” bruges for Fællesmagasinet i Vejle.

Rum: Fællesmagasinet er opdelt i flere rum. Magasinhal A (A), Magasinhal B (B), Magasinhal C (C), Magasinhal D (D), Magasinhal E (E), Magasinhal F (F), Magasinhal G(G) og kølemagasinet (K)

Etage: Fællesmagasinet har indskudte etager, mezzanin. Etagen angives derfor med 1 for stueetage og 2 for mezzanin.

Reol/skab/montre: En reol er et fag i en pallereol eller i en almindelig reol. Reolerne har fortløbende numre. Der begyndes med nr. 1 i hvert rum.

Hylde: Hylderne i et reolfag nummereres altid nedefra og opefter.

Skuffe/kasse/æske: Dette niveau anvendes ikke af museerne i Fællesmagasinet i Vejle.

Eksempel: ”Lysholt-A-2-1-3”:
Lysholt=Fælles Museumsmagasiner i Vejle
A=Magasinhal A
2=Mezzanin
1=Reolfag 1
3=Hylde nr. 3

Retningslinjer for inventar og indretning i magasiner og udstillinger
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.