Sikkerhed (Vejle)

Udvalgte medarbejdere fra de 16 brugerinstitutioner og
konserveringspersonalet i Konserveringscentret i Vejle har adgang til Fællesmagasinet – i alt omkring 80 personer. Brugerinstitutionens leder udpeger de medarbejdere, der skal have
adgang til magasinet. Konserveringscentret udsteder nøgler og personlige adgangskoder til brugerne og introducerer dem til brugen af alarmer og låsesystemer. Der føres en liste over de personer, som har fået udleveret nøgle og kode. Nøglen afleveres, når en medarbejder ophører med at arbejde i Fællesmagasinet. Brugerne har ansvaret for at låse og sætte alarm, når de forlader Fællesmagasinet. For brugerne er der som standard adgang til Fællesmagasinet i Konserveringscentrets åbningstid. Det er dog muligt at få adgang til Fællesmagasinet udenfor Konserveringscentrets åbningstid. Adgang til
Fællesmagasinet udenfor normal arbejdstid kræver særlig adgangskode.

Fællesmagasinet ligger tæt på brand- og politistation (4/8 km). I tilfælde af tyveri eller ulykke er udrykningstiden kort.

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.