Organisation (SMK)

Statens Museum for Kunst er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300. Museet skal ifølge lov om museer varetage sine opgaver med indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning for at sikre, at museet til stadighed kan danne ramme om menneskets møde med kunsten.

Statens Museum for Kunst indgår resultatkontrakter med Kulturministeriet for fire år ad gangen.

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.