Statens Museum for Kunst (SMK)

Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst. Museet har til opgave at indsamle, bevare, udforske og formidle dansk og udenlandsk billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter 1300.

Arkitekt Wilhelm Dahlerups museumsbygning fra 1896

Arkitekt Wilhelm Dahlerups museumsbygning fra 1896

Museets Mission 
Statens Museum for Kunst’s mission er at berige og bevæge mennesket gennem kunsten.

Museets Vision
Statens Museum for Kunst – et førende nationalgalleri.

Fra Kongeligt Kunstkammer til offentligt museum
Museets samlinger kan føres tilbage til 1500-tallet, til Christian 2. og de kongelige samlinger i Kunstkammeret på Christiansborg Slot. De danske konger indkøbte og fik kunstværker foræret fra hele Europa. Frem til slutningen af 1700-tallet er samlingerne præget af, at det primært var udenlandske kunstnere, der blev kaldt til Danmark for at male for kongerne. Med det Kongelige Danske Kunstakademis oprettelse i midten af 1700-tallet blev grunden lagt for en egentlig dansk kunst. Den har sit tidligste udtryk i museets samling af dansk guldalderkunst.

Det var i 1827, i begyndelsen af Guldalderen, at de kongelige samlinger blev tilgængelige for offentligheden. I 1849 overgik de helt til statens ejendom under påvirkning af den demokratiske udvikling i og ved afskaffelsen af enevælden i Danmark. Samlingerne forblev dog på Christiansborg Slot, indtil slottet brændte i 1884 og blev derefter i en kort årrække hjemløs.

Branden var udslaggivende til, at der blev bygget et nyt, selvstændigt museum i Sølvgade, der stod færdigt i 1896. Det er Kunstmuseet, som vi kender det i dag. Dog er kommet flere til- og ombygninger til i tidens løb.

Samlingerne
Samlingerne på Statens Museum for Kunst består af tre hovedsamlinger: Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Den Kongelige Kobberstiksamling og Den Kongelige Afstøbningssamling.

I museets samlinger finder man kunstværker fra 1300-tallet og frem til i dag. Samlingen rummer både danske og udenlandske værker – fra blandt andet Italien, Frankrig, Tyskland og Holland.

I dag omfatter Maleri- og skulptursamlingen omkring 9.000 værker, Kobberstiksamlingen omkring 240.000 tegninger og kunst på papir, mens Afstøbningssamlingen indeholder mere end 2600 gipsafstøbninger. Hvert år føjes nye værker til samlingerne.

Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling
(Præsentation af og søgning i Statens Museum for Kunst’s Maleri- og skulptursamling)

Den Kongelige Kobberstiksamling
(Præsentation af Statens Museum for Kunst’s Kobberstikssamling)

Den Kongelige Afstøbningssamling
(Præsentation af Statens Museum for Kunst’s Afstøbningssamling)

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.