Kunsthåndteringen (SMK)

Drift- og Sikkerhedsafdelingen er en af 5 afdelinger på Statens Museum for Kunst. Intern Service/Kunsthåndteringen er en enhed i denne. Enheden tæller, foruden enhedslederen, 6 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Enheden varetager den daglige drift og service i forbindelse med håndtering, eksponering og magasinering af museets værker.

Primære opgaver
• Fremtagning og på pladssætning af værker til og fra udstilling, udlån, deponering, konservering,  fotografering, studiebrug mm.
• Registrering af værkplaceringer
• Indberetning til Registraturen af kunstværkers placering i udstillinger, på magasiner og værksteder
• Påsætning og vedligeholdelse værkernes fysiske inventarnummer
• Intern transport af værker
• Ophængning og nedtagning af værker i museets permanente samling
• Kunsthåndtering i forbindelse med op- og nedtagning af særudstillinger
• Klargøring af værker til udstilling, udlån og deponering
• Ind- og udpakning af værker i transit
• Modtagelse og forsendelse af kunsttransporter
• Ophængning af værker på deponeringssteder
• Ind- og udramning af kunst på papir
• Udførelse af mindre snedkeropgaver
• Tilsyn med museets magasiner, pakkerum og kunsthåndteringsatelier
• Koordinering af omophængning i den faste samling
• Koordinering af ophængning i særudstillinger
• Fremstilling af mikroklimarammer
• Montering af sikkerhedsglas
• Montering af filt i fals
• Ommontering i prydrammer
• Montering af bagsidebeklædning på malerier
• Magasinering
• Ind- og udpakning
• Tilsyn på deponerings steder
• Magasinindretning
• Magasinpleje og tilsyn
• Sikring, montering af alarmer og sikkerhedsbeslag
• Kurervirksomhed i forbindelse med udlån
• Rådgivning vedrørende håndtering, pakning samt udstilling

Opgaveplanlægning i Intern Service/Kunsthåndteringen

Opgaveplanlægning i Intern Service/Kunsthåndteringen

Sekundære opgaver
• Vedligeholdelse af løftegrej og andet udstyr til Intern Service/Kunsthåndtering
• Indkøb af materialer, værktøj og andet grej til Intern Service/Kunsthåndtering

Generel ledelse
• Enhedslederen deltager i afdelingens ledergruppemøder
• Enhedslederen deltager i udlånsmøder
• Enhedslederen deltager i udstillingsmøder
• Enhedslederen deltager i forum med museets øvrige enhedsledere
• Enheden deltager i Drift- og Sikkerhedsafdelingens fællesmøder
• Enheden deltager i møde med Direktionen hver anden måned
• Intern Service/Kunsthåndteringen har en repræsentant i Samarbejdsudvalget/SU
• Intern Service/Kunsthåndteringen har en repræsentant i Sikkerhedsudvalget

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.