Kunsthåndteringen før og nu (SMK)

Før 1999
Museumshåndværkerne fungerede under Drift- og Sikkerhedsafdelingen og blev benævnt som ”Arbejdsholdet”. Efter åbningen i efteråret 1998 af museets tilbygning, blev enheden placeret i den daværende Udstillingsafdeling.

1999-2002
Museumshåndværkerne fungerede som en enhed under Udstillingsafdelingen i perioden 1999-2002. I forbindelse med museets omstrukturering i foråret 2002 blev Udstillingsafdelingen nedlagt og afdelingens medarbejdere blev overflyttet til andre afdelinger.

Fra 2002-2008
I foråret 2002 blev Kunsthåndteringen oprettet som en enhed under Bevaringsafdelingen. I den forbindelse blev medarbejdernes titler ændret fra Museumshåndværker til den fordanskede form af “Arthandler”, Kunsthåndterer.

Fra april 2008
I forbindelse med en reorganisering af flere af museets afdelinger flyttedes Kunsthåndteringen igen til Drift- og Sikkerhedsafdelingen, og kom til at udgøre en del af enheden Intern Service. Ved denne sammensmeltning af Intern Services medarbejdere med kunsthåndtererne opstod en synergi mellem de forskellige service- og håndværksdiscipliner til gavn for en bredere vifte af funktioner i museet.

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.