Driftsform (SMK)

Intern Service/Kunsthåndteringen har, som enhed i Drift- og Sikkerhedsafdelingen, dagligt samarbejde med og vidensdeling på tværs af enheder og afdelinger i hele museets organisation. Det gælder såvel den daglige drift som ved mange forskelligartede projekter.

Bevaringsafdelingen
Der samarbejdes på tværs af Bevaringsafdelings 4 enheder i forbindelse med samlingspleje, ENB, fremtagning af værker til konservering og/eller fotografering, udfærdigelse af tilstandsrapporter, dokumentation, udlån og uddeponering samt udstillinger.

diagram bevaring

Formidlingsafdelingen

Enheden samarbejder med Formidlingsafdelingen i forbindelse med omophængninger i de permanente samlinger, udstillinger, dokumentation, samt koordinering af museets aktivitetskalender.

diagram omvisere
Samling- og Forskningsafdelingen
Enheden samarbejder med Samlings- og Forskningsafdelingen i forbindelse med samlingspleje, ENB-projekt, omophængninger i de permanente samlinger, udstillinger, udlån, fremtagning af værker til studiebrug samt dokumentation.

diagram samlingsrevision
Drift- og Sikkerhedsafdelingen
Drift- og Sikkerhedsafdelingen samarbejder omkring vedligeholdelse og drift af magasiner, sikring af Værker i udstillinger og på magasin.

diagram vagtenheden

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.