Tilsyn (SMK)

Tilsynet med Statens Museum for Kunst’s bygninger både ude og inde, bygningstekniske anlæg, brand og tyveri varetages af Drift- og Sikkerhedsafdelingen.

Bygningsvedligeholdelse
Museets bygninger gennemgås årligt af den Kgl. Bygningsinspektør, der udarbejder en rapport over tilstanden af museets bygninger. Rapporten prissætter fejl og mangler og med udgangspunkt i den, udarbejdes en prioriteringsliste i samarbejde med Kulturministeriet.

Klima
Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer er udliciteret til YIT. Der er udarbejdet detaljerede arbejds- og ydelsesbeskrivelser af museets tekniske installationer. Klimadata registreres i CTS-anlægget, som udløser alarm ved uregelmæssigheder.

Skadedyrskontrol
”Angreb af skadedyr er aldrig forekommet på Statens Museum for Kunst, og indeklimaet forventes at forebygge eventuelle skadedyrsangreb. Vi foretager derfor ikke en systematisk skadedyrskontrol af vores samling” (Karen-Marie Henriksen, Statens Museum for Kunst).

Udendørs skadedyrskontrol og -bekæmpelse er udliciteret til Rentokil.

Samlingsrevision
Museet gennemfører årligt samlingsrevision på 2-3000 værker. Registraturen er ansvarlig for gennemførelse af samlingsrevisionen, der foretages i samarbejde med Intern Service/Kunsthåndteringen. Et udvalg foretager jævnligt stikprøvekontrol af dele af samlingen for at kontrollere om placerings- og værkoplysninger fra kunstdatabasen stemmer overens med de værker, der befinder sig i magasinet.

Rigsrevisionen offentliggjorde i 2007 sin rapport om ABM-institutionernes forvaltning af kulturarven. Rapporten er baseret på en gennemgang af institutionernes 3 hovedopgaver, indsamling, registrering og bevaring.

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.