Funktioner (SMK)

Statens Museum for Kunst råder over 14 magasiner, heraf er 4 magasiner   beliggende i Anna Maria Indrio’s tilbygning fra 1998.Magasinering af værker fra 20. århundredeAnna Maria Indrio’s tilbygning fra 1998

magasinering af værker fra 20. århundrede

magasinering af værker fra 20. århundrede

 

Magasin M1 85m² Basisklima Transitmagasin.
Til ind- og udpakning af værker i transit; kortvarig
opbevaring af malerier, papirarbejder samt
skulpturer
Magasin M2 85m² Basisklima Maleri, 20. århundrede
Modtagelse 210 m²
Snedkerværksted 70 m² Basisklima Fremstilling af mikroklimarammer
Magasin 3 130 m² Basisklima Malerier, 20 århundrede, ældre dansk og
udenlandsk, store formater
Magasin 4 135 m² Basisklima Maleri, ældre dansk og udenlandsk

Wilhelm Dahlerups museumsbygning fra 1896

Fotoatelier 60 m² Basisklima Dokumentation samt udstillings- og
publikationsfotografering
Kunsthåndtering 130 m² Basisklima Ind- og udramning af kunst på papir, montering
af klimarammer, koordinering af arbejdsopgaver,
møderum, kontorfaciliteter, værktøj samt
materiale- og rammedepot

Funktionalitet Under opførelsen af tilbygningen tog man hensyn til placeringen af en række   funktioner med tilknytning til magasindriften. Modtagelse, Transitmagasin,   Fotoatelier, udstilling, magasiner og Snedkerværksted blev placeret, hvor de   naturligt kunne indgå i et praktisk arbejdsflow. Funktionerne blev placeret i   samme niveau eller med adgang via museets vareelevatorer. Magasinerne blev indrettet med praktiske og fleksible reoler, der både   udnytter pladsen optimalt og giver stor tilgængelighed til samlingen.

diagram funktionalitet2

Funktionsdiagram. Illustration af funktionernes indbyrdes sammenhæng

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.