Magasin M2 (SMK)

M2 ligger i samme niveau som de øvrige faste funktioner der knytter sig til magasindriften.
Magasinet rummer en del af Statens Museums for Kunsts samling af danske og udenlandske malerier fra det 20. Magasinet er indrettet med kompakt reoler fra Nord-Plan A/S. I alt rummer kompaktreolerne 600 m² ophængningsareal fordelt på 48 reoler.
Magasinet er indrettet så reolerne er placeret på tværs af magasinets længde og efterlader en lang passage mellem reolerne og magasin væggen. På væggene er monteret vægophængte netrammer med et ophængningsareal på i alt 45 m².
Da magasinet stod færdigt i 1998 mente man at der var mulighed for en tilvækst på 30 % fordelt over 25 år. Nu 10 år efter, viser det sig ud fra beregninger, at udnyttelsen af magasinet ligger over 100 %.
Kompaktreoler på M2

Kompaktreoler på M2

Da magasinet stod færdigt i 1998 mente man at der var mulighed for en tilvækst på 30 % fordelt over 25 år. Nu 10 år efter, viser det sig ud fra beregninger, at udnyttelsen af magasinet ligger over 100 %.
Vægophængte netrammer på M2

Vægophængte netrammer på M2


Primære funktioner
– Magasinering af værker fra den 20. århundrede

Fysiske forhold
Størrelse                                      185 m²
Belysning                                     36 W lysstofrør farvekode 93 monteret i grundarmaturer
Temperatur                                  20 °C -+ 5 °C
Luftfugtighed                                50 % RF +- 5 % RF
Lofter                                            Beton rå
Vægge                                          Beton hvidmalet
Gulv                                              Beton malet i neutral grå nuance
Vand bærende installationer        Ingen

Teknisk udstyr

Et antal malerivogne
Telefon
PC


Kommentarer og erfaringer
“Magasinet rummer et antal faste reoler oprindelig tænkt til opbevaring af store formater. De faste reoler var også tænkt som en slags fremtidssikring, da man forudså, at ikke alle malerier er egnet til opbevaring i kompaktreoler. De faste reoler vil ikke blive beskrevet yderligere i magasinmanualen, da vi ikke anbefaler andre institutioner at opbevare malerier i reoler af samme type. Der er en klar tilbøjelighed til, at værker i faste reoler stakkes mod hinanden. Derved mindskes tilgængeligheden af samlingen og opbevaringsmetoden forøger risikoen for mekaniske skader på lærrederne og prydrammer. I praksis har det tilmed vist sig at være fysisk belastende for medarbejdere, når værker i de faste reoler skal håndteres.”
(Karen-Marie Henriksen, Statens Museum for Kunst)

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.