Klima (SMK)

Magasinerne i museets tilbygning er opført som bygninger inde i bygningen, med placering i
midten af bygningskernen. De ligger i umiddelbar nærhed af hinanden og har samme klima.
Klimaet styres af et CTS- anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). Styrersystemet konverteres i
løbet af efteråret 2008 fra MS2000 V3.01 til Dasiko .
Magasinerne har det vi på museet kalder s basis klima, hvilket vil betyder at temperaturen 20 °C -+5 °C og at den relative luftfugtighed ligger på 50 % RF +- 5 % RF.
Der foretages kontinuert klimamålinger. Målingerne foretages på returluften fra magasinerne og registreres i CTS-anlægget.
Magasinets luft skifter 5 gange i timen og mellem 80 og 90 % af luften er recirkuleret.
Bevaringsafdelingens konservatorer har opsat dataloggere på udvalgte magasiner og data fra loggerne aflæses løbende og modstilles data CTS- anlægget.

Basis klima
Temperatur                         20 °C -+ 5 °C
Luftfugtighed                       50 % Rh +- 5 %

Luftkvalitet
Indblæsningsluften passerer et antal filtre grove og fine. Der anvendes HI- FLO F7 -66 filtre umiddelbart inden indblæsning i magasinet og umiddelbart efter udsuget. Her er filtervagerne også placeret. Filervagterne måler på tryktab. Alarmer meldes direkte til teknikerrummet. Filtrene udskiftes 1-2 gange årligt. Der holdes er et rimelig konstant overtryk på ca. 300 Pa. Overtrykket er med til at minimere indtrængning af støv på magasinerne.

Daglig drift
Styringen af systemet er udliciteret til YIT og alarmer på CTS systemets dele behandles omgående i dagtimerne. Efter arbejdstid skal evt. alarmer være serviceret inden for 1 time.

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.