Belysning (SMK)

Magasin M2 er belyst med 36 W lysstofrør, farvetone 93. Lysstofrørene sidder i grundarmaturer, der er placeret i loftet over kompaktreolerne. Lyset tændes og slukkes manuelt på kontakter, placeret nær udgangsdørene. Armaturerne er monteret i tre rækker.

Kommentarer og erfaringer
”Belysningen i Magasin M2 var oprindeligt styret af bevægelsesfølere, men det viste sig være alt for farligt at anvende denne teknik i arbejdsområder, hvor der bl.a. arbejdes fra stiger. I stedet monteredes ganske almindelige manuelle kontakter.”

”Særligt lysfølsomme værker er afdækket med et sort filtforhæng, der beskytter farvelaget mod lys.”

”På Transitmagasin M1, hvor der bl.a. skrives tilstandsrapporter, har man valgt at anvende lysstofrør med en køligere farvetone (farvetone 94).” (Karen-Marie Henriksen, Statens Museum for Kunst)

Retningslinjer for lys på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.