Sikring (SMK)

Tyveri
Adgangstilladelse til et eller flere magasiner administreres af museets Drifts- og Sikkerhedsafdeling. Kontrolcentralen kontrollerer, at der foreligger adgangstilladelse og frakobler alarm. Først derefter kan døren åbnes ved hjælp af personalekort og -kode. Magasinerne kameraovervåges 24 timer i døgnet.

Brand
Museet er opdelt i brandsektioner. Der er opsat det forskrevne antal detektorer på Magasin M2. I tilfælde af brand sættes ventilationssystemet ud af drift. Museets vagter har alle en hjælperøgdykker uddannelse. Der er 24 timers vagtbemanding på Statens Museum for Kunst.

Vand
Museets placering ligger ikke i en zone med umiddelbar fare for oversvømmelse. Der er ingen vandførende installationer i Magasin M2.

For yderligere information om sikringsforhold på Statens Museum for Kunst, henvendelse til driftschef Michael K. Hansen

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.