Magasininventar (SMK)

Kompaktreoler
Magasin M2 er indrettet med kompaktreoler til magasinering af malerier fra 20 århundrede. Anlæggets vogne er forsynede med netrammer, monteret på dobbeltsidede A-stativer. Reolvognene betjenes manuelt via indbyggede håndsving i gavlen af hver vogn. Skinnerne, som reolvognene kører på, er monteret på det eksisterende gulv. Mellem skinnerne er der lagt et udfyldningsgulv, så skinner og gulv i kompaktreolen er i samme niveau. Fra den yderste skinne er monteret en rampe mod det eksisterende gulv. Niveauforskellen mellem eksisterende gulv og rampe er 4 cm. Det mobile reolsystem er placeret så der er 40 cm luft mellem magasinvæg og reoler. Netrammerne er udført i galvaniseret stål.
Antal vogne                                      24 stk.
Areal                                                 93 m2 (17,6 m x 5,3 m)
                                                          Det mobile reolanlæg udgør 50 % af samlede gulvareal
Vognbredde                                       5,3 m
Vognhøjde                                        3,0 m inkl. skinner
Max bredde mellem reolvogne         1,4 m
Kapacitet                                           600 m2 svarende til 50 netrammer  à 12 m2
Net, dimensioner                              54 mm x 37 mm; Ø 4mm

Anskaffelsestidspunkt                      1998

Kompaktreol med A-stativer og netrammer

Kompaktreol med A-stativer og netrammer

Vægophægte netrammer
De vægophængte netrammer blev monteret for at udnytte pladsen på magasinet optimalt. Netrammerne er tænkt til ophængning af store formater. I sådanne tilfælde er det tilstrækkeligt at montere net på den øvre del af væggen, i dette tilfælde fra 110 cm over gulvet. Samtidig kan et billigere net med større maskeåbning vælges.

Net, dimensioner        54 mm x 74 mm; Ø: 4 mm
Kapacitet                    30 m2
Netbredde                  12 m
Nethøjde                     2,5 m

Kroge
Malerierne monteres på netrammerne med specialfremstillede stålkroge. Krogene er standsede og bøjede, så de ved et let tryk mod nettet sidder fast. Derved undgås skader fra kroge, der falder ned og rammer andre malerier.

Længde                70 mm
Bredde                 12 mm


Ophængning af værk med krog                        Krog                                      Krog

Der anvendes to arbejdsplatforme, når netrammerne skal udnyttes i højden. Arbejdsplatformenes vanger er af bøjede, lakerede stålrør. Trinene er af aluminium. Stigerne har 4 fjederhjul, der låser ved belastning.

Arbejdsplatform med 4 trin og arbejdsplatform

Arbejdsplatform med 4 trin og arbejdsplatform

Leverandør
Kompaktreolerne og vægophængte netrammer: Nordplan A/S
Monteringskroge: Østerbro Smedeværksted
Arbejdsplatform med hjul: Zarges Danmark

Kommentarer og erfaringer
“Der er prydrammer, der er for dybe til kompaktreolsystemet. Kunsthåndteringen har derfor valgt at montere træklodser på et par af reolvognenes sokler. Således undgår vi at beskadige kunstværkerne, når vognene skubbes sammen.”

“Netmaskernes størrelse afhænger af størrelsen af de malerier man ønsker ophængt på reolerne. Jo større malerier jo større masker og omvendt.”
“Belysningen i magasinet var oprindelig styret af bevægelsesfølere. Men det viste sig at være uegnet og temmelig farligt i et magasin, hvor der bliver arbejdet fra stiger. I stedet er de mest sårbare af værkerne udstyret med et sort filtforhæng, der beskytter farvelaget mod lyset.”
(Karen-Marie Henriksen, Statens Museum for Kunst)
Retningslinjer for emballering ved magasinering af kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Eksempler på emballeringspraksis
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.