Genstandshåndtering og -registrering (SMK)

Kunsthåndteringen er ansvarlig for håndtering af værker til og fra museets magasiner. Anmodning om et værks fremtagning eller magasinering sker efter ønske fra Bevaringsafdelingens, Samlings- og Forskningsafdelingens og Formidlingsafdelingens enheder.
Kunsthåndteringen samarbejder med Bevaringsafdelingens konservatorer om at kvalitetssikre håndteringen af værker fra museets samlinger.
Kunsthåndteringen varetager den daglige drift og servicering i forbindelse med håndtering, eksponering og magasinering af museets værker. Når et værk transponeres til ny placering, registrerer  Kunsthåndteringen ”adresseændring” på en registreringsseddel. Registreringssedlen afleveres til Registraturen, der straks sørger for at ændringen af værkplaceringen opdateres i Globus databasen. Registreringssedlen indeholder oplysninger om inventarnummer, tidligere placering, ny placering, dato, samt initialer på den eller de pågældende kunsthåndterere.

Registraturen er en enhed under Bevaringsafdelingen. Enheden består af en enhedsleder, en ansvarlig for samlingsdatabasen Globus, en fotoadministrator og 3 registratorer, som varetager sagsbehandling af indlåns-, udlåns- og deponeringssager samt vedligeholdelse og opdatering af Globus databasen.

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.