Rengøring og magasinpleje (SMK)

Der er forskellige krav til rengøringen af museets magasiner. Rengøringen tilrettelægges efter magasinets indretning og brug samt efter typen af museumsgenstande i det pågældende magasin. Museets skulpturer er eksempelvis emballeret i plast eller specialfremstillet emballage, mens værker af papir magasineres i Solanderkasser.
Gangarealerne omkring magasinerne rengøres dagligt med gulvvaskemaskine af eksternt rengøringsfirma. Herfor er Driftsafdelingen er ansvarlig. Hyppig rengøring af udenomsarealer minimerer mængden af støv på magasinerne. Magasin M1 og M2 rengøres af Intern Service/Kunsthåndteringen. Rengøringen sker efter behov. Der foretrækkes hyppig, tør rengøring af alle vandrette flader.
Der er ikke krav om anvendelse af beskyttelsessko på magasinerne.
Kunsthåndteringen er ansvarlig for, at der holdes orden på magasinerne, for at melde til Driftsafdelingen, hvis tekniske installationer svigter samt for at bortskaffe brugt emballage.

Kunsthåndteringen indkøber pakkematerialer og andre materialer vedrørende magasinets drift.

Retningslinjer for emballering ved magasinering af kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturarvsstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

(Slots- og Kulturarvsstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.