Modtagelse og forsendelse (SMK)

Statens Museum for Kunst udlåner og uddeponerer hvert år et stort antal værker. Værker, der skal ind og ud af museet, går via Modtagelse til Transitmagasin M1 eller visa versa. Intern ervice/Kunsthåndteringen og Bevaringsafdelingens enheder varetager alle ”hands on” opgaver i forbindelse med modtagelse og forsendelse af værker.

Modtagelse af værker

Placering i Transitmagasin M1
Udpakning
Tilstandsrapportering
Magasinering eller ophængning i samling
Pladsregistrering

Forsendelse af værker
Fremtagning fra magasin eller nedtagning i udstilling
Klargøring, herunder konservering, dokumentation og ommontering
Tilstandsrapportering
Indpakning
Forsendelse – ofte med kurer

Pakning af malerier til transport
Inden udlån klargør konservatorerne værkerne og udfærdiger tilstandsrapporter.
Kunsthåndteringen ommonterer malerier med filt i prydrammens fals og bagsiden beklædes med en polycarbonat kanalplade inden pakning til et udlån. Monteringen i prydrammen efterses. Klimafølsomme malerier monteres i en mikroklimaramme.
Malerier pakkes afslutningsvis plastfolie (PE), og alle åbninger forsegles med tape. Til slut placeres maleriet i en transportkasse, som mærkes med nødvendige informationen om indhold og destination. Desuden påføres transportkassen håndteringsvejledning i form af standardiserede håndteringssymboler.

(Slots- og Kulturarvsstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarven)

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.