Nyerhvervelser (SMK)

Statens Museum for Kunst indkøber hvert år et antal nye værker for midler fra indsamlingskontoen. Kunstindkøb foretages af Samlings- og Forskningsafdelingen’s inspektører, ofte med rådgivning fra Bevaringsafdelingens konservatorer.
Ved ankomst til museet håndteres nyerhvervelser af Kunsthåndteringen, som i samarbejde med Samlings- og Forskningsafdelingen og Bevaringsafdelingens enheder registrerer, inventariserer, tilstandsvurderer og dokumenterer nyerhvervelser inden eksponering eller magasinering.
Alle nyerhvervede værker undergår samme procedure ved ankomsten til museet.

Erhvervelsesprocedure for værker til maleri- og skulptursamlingerne
  • Værket modtages og placeres i Transitmagasin M1 af Kunsthåndteringen
  • Registrering i Inventarprotokol og Globus databasen foretages af Samlings- og Forskningsafdelingen
  • Udpakning foretages af Kunsthåndteringen og Samlings- og Forskningsafdelingen
  • Opmåling foretages af Kunsthåndteringen og Samlings- og Forskningsafdelingen
  • Tilstandsvurdering foretages af konservatorer fra Bevaringsafdelingen
  • Inventarisering foretages af Kunsthåndteringen og konservatorer fra Bevaringsafdelingen
  • Fotografering
  • Evt. konservering
  • Magasinering eller ophængning i samling udføres af Kunsthåndteringen
  • Værkets endelige placering indføres i Globus databasen af Registraturen
Alle Statens Museum for Kunst’s værker er forsynet med et inventarnummer, der referer til tilhørsforholdet til en af museets 3 samlinger, Kongelige Maleri Samling (KMS), Kongelige Kobberstiks Samling (KKS) eller Kongelige Afstøbnings Samling (KAS). Samlingsbetegnelsen efterfølges at et løbenummer, registreringsnummeret. Hvis et værk indeholder 2 eller flere dele, vil inventar nummeret være ledsaget af et delnummer.
    KMS8191 3
Illustration af et inventarnummer fra malerisamlingen. Maleriet består af 3 dele Ved ankomst af nyerhvervelser følges en erhvervelsesprocedure. Dermed sikres det, at nyerhvervelser er registreret, inventariseret, tilstandsvurderet og dokumenteret, når det forlader Transitmagasin M1 for enten at blive udstillet eller magasineret.
Bevaringsafdelingens og Samlings- og Forskningsafdelingens enheder er ansvarlige for, at erhvervelsesprocedurerne overholdes.

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.