Pladsmærkning og -registrering (SMK)

Intern Service/Kunsthåndteringen varetager den daglige drift og service i forbindelse med håndtering, eksponering og magasinering af Statens Museum for Kunst’s værker.
Når et værk omplaceres, registrerer Kunsthåndteringen ’adresseændringen’ på en registreringsseddel. Registreringssedlen afleveres til Registraturen, der straks sørger for at opdatere ændringen i Globus databasen.
Registreringssedlen indeholder oplysninger om inventarnummer, tidligere placering, ny placering, dato for omplaceringen samt initialer på den eller de kunsthåndterere, der har flyttet værket.
Der arbejdes ikke med faste pladser i Statens Museum for Kunst’s magasiner.

Papskilt med inventarnummer

Papskilt med inventarnummer

Museets magasiner har alle et navn, og magasinets reoler har et nummer.

En pladsangivelse vil således altid referere til både et magasin og en reol eller en hylde.
Angivelse af et værks placering i Pladsregistreringen

Angivelse af et værks placering i Pladsregistreringen

 

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.