Udlån (SMK)

Statens Museum for Kunst udlåner årligt flere hundrede værker til danske og udenlandske museer. Låneanmodning sendes til Samlings- og Forskningsafdelingen, senest et halvt år før et ønsket lån. Samlings- og Forskningsafdelingens inspektører førstehåndsbearbejder anmodningen, inden den videresendes til Registraturens udlånsansvarlige, der administrerer den praktiske del af udlånene. Registraturen henstiller til låner, at en udfyldt og godkendt facilitetsrapport er en forudsætning for at påbegynde udlånsprocedurerne.
Konservatorerne udarbejder en forhåndsgodkendelse af, om et givent værk er egnet til den pågældende rejse samt en beskrivelse af de resurser, der forventes afsat til klargøring af værket.
Når Registraturen har modtaget alle data, tages der endelig stilling til låneanmodningen. Det sker på et månedligt udlånsmøde styret af udlånsregistratoren, og hvor museets direktør, Samlings- og Forskningsafdelingens inspektører, konservatorer fra Bevaringsafdelingen samt lederen af Registraturen er til stede.
Statens Museum for Kunst benytter eksterne transportører til transport af sine værker til udlånsstedet. Firmaerne skal godkendes af museet, og de skal have godkendte referencer. Museet kan stille krav om, at en transport ledsages af egen kurér, godkendt vagtselskab eller politi.

Facilitetsrapport
(Standard Facility Report, Statens Museum for Kunst)
Magasin 5 Drift Udlån – facilitetsrapport engelsk

Udlånsbetingelser

(Udlånsbetingelser for Statens Museum for Kunst, dansk version)
Magasin 5 Drift Udlån – udlånsbetingelser regelsæt dansk

Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.