Arbejdsmiljø (SMK)

Statens Museum for Kunst har, som Arbejdsmiljøloven foreskriver, et Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsudvalg med leder- og sikkerhedsrepræsentanter fra museets 5 afdelinger samt direktionen. Der afholdes to årlige møder. På møderne drøftes eventuelle arbejdsmiljøproblemer samt ønsker til arbejdsmiljøforbedringer. Der er udarbejdet APV for det fysiske arbejdsmiljø i 2001 og for det psykosociale arbejdsmiljø i 2003.
Medarbejdere i Kunsthåndteringen er primært sidemandsoplærte. Tunge løft forsøges minimeret med ekstern hjælp, når det drejer sig om håndtering af tunge skulpturer og malerier i store formater. Kunsthåndteringen arbejder 2 og 2 på magasiner samt ved generel håndtering af værker. Der er opsat telefon og kameraer på alle magasiner.
Senest redigeret 07/2009

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.