Magasinrapporten

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer.

Magasinrapportens formål er at frembringe et statistisk materiale til vurdering af tilstanden af de statsanerkendte museers magasiner. Magasinrapporten behandler 1303 magasinrum, tilhørende 127 museer. Rapporten indeholder kortfattede begrundelser for, hvilke bevaringsmæssige forhold man bør tage hensyn til, når der indrettes magasiner.

Rapporten tager udgangspunkt i magasinarealerne. Rapporten er udarbejdet i 2006 af Konserveringscentret i Vejle, med Organisationen af Danske Museers Samlingsnetværk som initiativtager og med finansiel støtte fra Kulturarvsstyrelsen.

Magasinrapporten
(Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.