Organisation (Randers)

Fællesmagasinet i Randers ejes af Den Selvejende Institution ’Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland’.
Efter museumsfusioner i 2010-11 er der nu fire brugermuseer i Fællesmagasinet: Skanderborg Museum, Gammel Estrup Herregårdsmuseet, Den Gamle By og Museum Østjylland.
Fællesmagasinet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Foruden alle brugermuseerne, er de tre involverede kommuner repræsenteret med to medlemmer, som de i fællesskab udpeger.
Museum Østjylland har ansvaret for driften af Fællesmagasinet. Museets bevaringsafdeling varetager den daglige drift, tilsyn med og vedligeholdelse af bygning, tekniske installationer og udstyr samt vedligeholdelse af udenoms arealerne.
Brugermuseerne betaler husleje efter en fordelingsnøgle, der bestemmes af deres ejerandele. Alle driftsudgifter fordeles efter denne fordelingsnøgle.
Brugermuseerne har adgang til magasinerne efter aftale med konservatorerne på Museum Østjylland.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.