Magasininventar (Randers)

Stationære pallereoler i Magasin B

5 meter høje stationære pallereoler i Magasin B

5 meter høje stationære pallereoler i Magasin B

I Magasin B med tørt klima findes fire rækker stationære pallereoler, hvoraf to er løst opstillet under platformen. Underste bjælkepar er løftet 20 cm fra gulvet, således at støvsugning under reolerne nemt kan udføres. For at udnytte magasinets volumen varierer bjælkeafstanden. Efterhånden som behovet viser sig, flyttes bjælker, hhv. nye bjælker indsættes.

Kapacitet
Belastning
Stiger, højder
Bjælker, længder
Pallereoler, afstand
Fastgøring
Reoltype
Materiale
298 pallepladser – med højder, varierende fra 45 til 200 cm
500 kg pr. palleplads, jævnt fordelt på pallen
500 cm (fuldhøjde reoler) og 300 cm (under platformen)
182 cm (to paller) og 270 cm (tre paller)
310 cm (palleender medregnet)
To samlebeslag på hver stige i de to høje reolrækker
Rosss. Produktionsland: Italien
Galvaniserede stiger og gule, malede jernbjælker

Kommentarer og erfaringer

”Udgangspunktet for den oprindelige bjælkeplaceringen var højden af 1 palle + 1 palleramme (en P1-plads), 1 palle + 2 pallerammer (en P2-plads) osv.” (Lone Petersen, Museum Østjylland)

”De stationære pallereolerne står for tæt. En uerfaren truckfører har taget beslutningerne omkring placering af reolerne … 😉 – en manøvrebredde på 310 cm mellem de fyldte reoler er lidt for lidt til vores truck.” (Lone Petersen, Museum Østjylland)

Mobile pallereoler i Magasin A

Mobile pallereoler i Magasin A

Mobile pallereoler i Magasin A

I Magasin A er ca. 1/3 af gulvarealet dækket af mobile pallereoler af Mærket Rosss. Anlægget består af otte vogne med hver 18 fag reoler. Vognene er forsynet med hver to elmotorer og kører i skinner, der er monteret på og understøttet af stribefundamenter.
I ni reolfag er der lagt metalplader ud på vognene. På disse hylder opbevares museumsgenstande, der er for store til paller, uhåndterlige, men dog løftbare eller selvkørende museumsgenstande (f.eks. sofaer, kister og brandsprøjter). Hylderne har et lille ombuk, så de ligger fast på vognen, og de er understøttet af to kraftige jernstrøer.eret på og understøttet af stribefundamenter.

Kapacitet
BelastningStiger, højde
Bjælker, længder
Reoltype
Materiale
2072 pallepladser – med højder varierende fra 45 til 285 cm
Max. 3000 kg/bjælkepar ved 3 pallepladser; max. 2200 kg/bjælkepar ved 4 pallepladser; max. 8000 kg/reolfag
500 cm, ex. vogn
270 cm (tre paller) og 357,5 cm (fire paller)
Rosss. Produktionsland: Italien
Galvaniserede stiger og gule, malede jernbjælker

Mobile håndgodsreoler

Hånddrevet mobil reol til håndgods

Hånddrevet mobil reol til håndgods

Mellemstore museumsgenstande, der på grund af deres størrelse, konstruktion eller ringe vægt ikke egner sig til opbevaring på paller, magasineres i mobile håndgodsreoler. Magasinafsnittet , der har 20 vogne med dobbeltreoler og tre stationære enkeltreoler, er placeret under platformen i Magasin A.
Navnet ’håndgodsreol’ kommer af, at alle genstandene i denne reol kan håndteres med et eller to par hænder.
Håndgodsreolerne flyttes manuel ved hjælp af et hjul, der er gearet således, at man let kan flytte fire dobbeltreoler ad gangen. Reolerne kan låses med en knap midt på hjulet, så reolerne står fast, mens man arbejder i dem.
Hylderne består af galvaniserede jernbrædder, der kan fjernes individuelt. Dette bruges ved magasinering af høje genstande som standerlamper, skilte eller små flagstænger på fod. Hylderne i håndgodsreolen sidder altid i samme højde som den modstående hylde. Dette for at undgå, at genstande vipper ud over bagkanten og for at åbne mulighed for udnyttelse af dobbelt hyldedybde.
Der er ingen skråstivere i Dublezreolen.

Kapacitet
Belastning
DimensionerReoltype
Materiale
Producent
134 reolfag – med 3-5 hylder i hvert fag. I alt 462 hyldemeter
Max. 400 kg/hylde, jævnt fordelt
Stiger, højde: 239 cm, ex. vogn
Hylde, lysningsmål, bredde: 1800 mm, højde: 42-122 cm
Hylde, dybde: 70 eller 80 cm – skiftevis, på hver 2. vogn
Dublez
Galvaniserede stiger og hylder, malede vogne
Rosss (produktionsland: Italien)

Grenreoler

Grenreolen er en meget anvendelig reoltype

Grenreolen er en meget anvendelig reoltype

Grenreoler er beregnet til lange museumsgenstande, der er for lange til magasinering i såvel pallereolen og håndgodsreolen – såsom bjælker, brædder, rør, aksler og stænger. Grenreoler kan fås til meget store belastninger.
I Fællesmagasinet i Randers er der to sektioner grenreoler med henholdsvis 5 og 7 stammer, placeret ved siden af hinanden under platformen i Magasin A.

Kapacitet
Belastning
Dimensioner
Materialer
Producent
Ca. 60 meter
Max. 150 kg/gren, jævnt fordelt
Grenreolstammer, højde: 2660 cm; grenlængde: 80 cm
Jern, sortmalet
OWO, www.owo.dk (Produktionsland: Danmark)

Æskereoler

Magasin A, æskereol på platform, dragtæsker

Magasin A, æskereol på platform, dragtæsker

Magasin A, æskereol på gulv, flyttekasser

Magasin A, æskereol på gulv, flyttekasser

Både Magasin A og B er indrettet med æskereoler. Æskereolerne befinder sig primært på platformene, men i Magasin A er der også i gulv niveau mulighed for magasinering af flyttekasser i æskereoler. Inden vi besluttede os for reoltype og hyldedybde/-bredde/-afstand, blev fællesmagasinets emballagesortiment drøftet grundigt og fastlagt sammen med brugermuseerne. Læs herom under ‘Drift‘. Fællesmagasinet i Randers opererer med 10 forskellige æsketyper, som (næsten :-)) alle passer ind i de valgte reoler.

Skilderivægge

I Magasin A findes 219 m2 gittervægge til skilderier

I Magasin A findes 219 m2 gittervægge til skilderier

På ydervæggene omkring de mobile pallereoler i Magasin A er der monteret gitre. Gitrene er produceret af Axelent (Sverige) og egentlig beregnet som sikring af pallereol bagsider mod nedstyrtning af gods. Hos os bruges gitre til opbevaring af store skilderier, dobbeltdøre, dørrammer og andre flade genstande, der ikke kan nedpakkes. Gitrene, der er grålakerede og med en maskestørrelse på 5×6 cm, er monteret med 5,5 cm afstand til væggen. Alle lette skilderier, der kan hænge, er monteret på gittervæggene med karabinhager. Alle tunge og løsagtige genstande står i en 15,5 cm bred kabelbakke, der er monteret umiddelbart under gittervæggen.

Fanemagasin

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland har i flere år arbejdet med udvikling af et koncept til magasinering af faner. Fællesmagasinet har udviklet tre forskellige opbevaringer til brugermuseernes i alt ca. 430 faner:

Opbevaring 1. Udrullede og fladt liggende på polycarbonat plader i et specielt fanemagasineringsskab
Opbevaring 2. Udrullede og draperede på pap plader og liggende i standardreoler
Opbevaring 3. Rullede på store paprør og liggende i samme standardreoler

Udrullede faner på polycarbonat plader

Udrullede faner på polycarbonat plader

Draperede og rullede faner på pap plader

Draperede og rullede faner på pap plader

Fanemagasin konceptet er beskrevet i to publikationer:
Fanereolsystem til fællesmagasinerne i Randers og Vejle (Opbevaring 1)
Fanereolsystem til fællesmagasinet i Randers (Opbevaring 2 og 3)

Kulturstyrelsen har støttet udviklingen af fanemagasinet i Randers med to bevillinger.

Opbevaring på gulv

Tunge vogne, både og store paneler magasineres i gulv niveau

Tunge vogne, både og store paneler magasineres i gulv niveau

Lette vogne og både magasineres på platformen

Lette vogne og både magasineres på platformen

Meget store genstande, der ikke egner sig til opbevaring i nogen af de eksisterende reoler eller emballager, magasineres på gulvet i Magasin A, hvis de er tunge eller på platformen, hvis de er lette nok. De store genstande på plaformen er enten selvkørende eller monteret på specialfremstillet palle med hjul.

Kommentarer og erfaringer

“Husk eventuelt, ved magasinering af vogne på platform, at beskytte gummihjul mod aftryk fra elefantristene” (Lone Petersen, Museum Østjylland)

Alt inventar i Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland er leveret af Hans Schourup A/S, Århus

Retningslinjer for emballering ved magasinering af kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Eksempler på emballeringspraksis
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.