Opstilling (Randers)

På fællesmagasinet i Randers ligger økonomi og ønsket om hensigtsmæssige tekniske løsninger til grund for opstillingen af museumsgenstandene. Fællesmagasinet valgte tidligt at udnytte magasinernes volumen optimalt og at tilrettelægge indretningen bevaringsmæssigt hensigtsmæssig for de forskellige genstandsmaterialer og -typer.

Fællesmagasinet i Randers har to klimazoner – en tør klimazone til museumsgenstande af metal, glas, papir og fotografiske materialer og en klimazone med standardklima til de organiske materialer. Inden for de to klimazoner er brugermuseernes genstande opstillet blandet, efter deres fysiske behov. Det er typisk genstandens størrelse, form og vægt, der afgør, hvor i dens klimazone, den magasineres. Se nærmere herom under afsnittet om magasininventar.

Ved blandet opstilling står museernes samlinger blandet, og inden for de enkelte magasinafsnit står genstandstyperne blandet. En stor, tung museumsgenstand står på palle, på et sted i pallereolen, der passer til dens størrelse. En spinderok, der mere hensigtsmæssigt håndteres med hånden, står i et sted i håndgodsreolen, hvor hyldehøjden passer. En samling gulvbrædder magasineres i grenreolen. På samme hylde kan der stå en æske med hvide tekstiler og en æske med gravtræer. En let jagtvogn magasineres på det lavloftede dæk, mens en fiskekutter må blive nede på gulvet.

Den blandede opstilling, lidt misvisende også kaldet kaosmagasinering, er overordentlig hensigtsmæssig for en optimal udnyttelse af bygningen, for en overskuelig indretning og for den daglige drift. Tilstrækkelig genstandsdokumentation nedsætter museumsinspektørens behov for at søge inspiration ved fysisk at besøge magasinet. Effektiv lagerstyring sikrer, at der ikke er tvivl om, hvor hver eneste museumsgenstand befinder sig.

Fem ukurante maskiner fra fire forskellige museeer deler her tre pallepladser

Fem ukurante maskiner fra fire forskellige museeer deler her et bjælkelag med tre lokationer

Retningslinjer for inventar og indretning i magasiner og udstillinger
(Slots- og Kulturarvsstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Eksempler på emballeringspraksis
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Eksempler på internationale standarder for emballering og bevaring af kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.