Formål (Randers)

I vedtægterne for den selvejende institution Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland beskrives fællesmagasinets formål således:

Institutionens formål er på almennyttig vis at drive en magasinbygning for derigennem:

at sikre museer og andre kulturelle institutioner i det midt- og østjyske område et opbevaringssted for museumsgenstande,

at medvirke til en forbedret sikrings- og bevaringstilstand for væsentlige dele af den danske kulturarv,

at medvirke til udvikling af ny viden omkring bevaringsmæssig korrekt opbevaring af museumsgenstande,

at sikre fælles bevarings- og registreringsstandarder for museer i Midt- og Østjylland i overensstemmelse med Museumslovens krav, og

at medvirke til et øget samarbejde mellem først og fremmest de kulturhistoriske museer i Midt- og Østjylland.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.