Driftsform (Randers)

Allerede inden opførelsen af fællesmagasinet i Randers besluttede Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland sig for en blandet opstilling af museumsgenstandene. Den beslutning fik store konsekvenser for både driftsformen, indretningen, indflytningen og for den daglige drift af fællesmagasinet.
Museum Østjylland (dengang Kulturhistorisk Museum Randers), der råder over den største andel af fællesmagasinet og som på det tidspunkt var det eneste brugermuseum, der rådede over de nødvendige ressourcer til at påtage sig rollen som driftsherre, fik overdraget ansvaret for etableringen og driften af fællesmagasinet.
Den daglige drift af fællesmagasinet i Randers varetages af Museum Østjyllands bevaringsafdeling. Brugermuseerne deler huslejen, herunder driftsudgifterne, proportionalt efter deres ejerandel. Ejerandelene ser pr 1. januar 2013 således ud:

Skanderborg Museum – 8,33 %
Gammel Estrup Herregårdsmuseet – 8,33 %
Den Gamle By – 16,67 %
Museum Østjylland – 66,67 %

Senest redigeret 11/2014

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.