Tilsyn (Randers)

Tilsyn med bygninger, udenoms arealer, tekniske installationer og teknisk materiel samt løbende klima- og skadedyrskontrol varetages af konservatorerne på ‘Bevaring og magasin’ på Museum Østjylland.
Der er truffet aftaler omkring alle lovpligtige eftersyn, dvs. ABA, brandslangevindere, porte, kompressor, elektrisk palleløfter og truck, med dertil autoriserede firmaet.
Øvrige eftersyn foretages af fællesmagasinet selv, dvs. tag, vinduer, reoler, stiger, støvsugere, manuel palleløfter.
Brandalarmeringsanlægget – ABA – og brandventilationsanlægget – ABV – gennemgås årligt af ABA installatør. Det lovmæssige eftersynet foretages umiddelbart forud for den lovpligtige brandinspektion, der udføres af inspektionsfirma. Indsatsleder fra Randers Brandvæsen deltager ved inspektionen.
Eksempel på eftersynsrapport fra installatør Bravida.
Eksempel på inspektionsrapport fra inspektionsfirmaet RMG-Inspektion.
De ni slangevindere efterses lovmæssigt af Randers Brandvæsen, jævnfør eftersyns- og serviceaftale.
Fire ledhejseporte og to skydeporte serviceres og efterses årligt af portfirmaet Crawford.
Fryserummets kølekompressor, der står på taget serviceres, efterses årligt af kølefirmaet Multikøl.
Den elektriske palleløfter og trucken serviceres og efterses årligt af Toyota.
For yderligere oplysning om skadedyrskontrol og klimakontrol, se de respektive sider under afsnittet om driften af Fællesmagasinet i Randers.

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed) på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Retningslinjer for bygninger der skal rumme kulturarv
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.