Adgang (Randers)

Den blandede opstilling og den deraf afledte driftsform stiller særlige krav om adgangsbegrænsning til selve magasinerne
Fire medarbejdere fra Museum Østjyllands bevaringsafdeling har nøgle og fuld adgang til magasinerne.
Brugermuseerne har adgang til deres samlinger efter aftale og i følgeskab med en af de fire medarbejdere. Aftale om besøg på fællesmagasinet kan træffes med få timers varsel.
Rengøringspersonalet har adgang til funktionsområderne. I forbindelse med rengøring i selve magasinerne udleveres nøgle hertil for den begrænsede periode, rengøringsarbejdet pågår.
Brugermuseerne har mulighed for at benytte funktionsområderne i forbindelse med samlingsarbejde. I den forbindelse tages de ønskede genstandene frem fra magasinerne.
Kun museale samarbejdspartnere og ganske få andre med faglig interesse i museumsmagasiner har mulighed for at besøge fællesmagasinet.

Kommentarer og erfaringer
“Den stærkt begrænsede adgang har ikke været anledning til utilfredshed hos vores brugermuseer. Vi har fra bevaringsafdelingen været meget opmærksomme på at yde brugermuseerne den bedste service. Vi har været meget opmærksomme på at tilrettelægge driften, så brugermuseernes behov for adgang til deres samlinger tilfredsstilles, og vi har været opmærksomme på betydningen af en høj standard på orden og renlighed. Fællesmagasinet skal virke overskueligt og veldrevet.” (Lone Petersen, Museum Østjylland)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.