Modtagelse (Randers)

Brugermuseerne er ansvarlige for, at museumsgenstande, der skal på Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland, er registrerede, rengjorte, mærkede og pakkede efter de aftalte forskrifter, se under Drift, vejledninger.

Brugermuseerne og Museum Østjylland konservatorer samarbejder om at få museumsgenstandene magasineret, hvad enten det drejer sig om genstande, der skal overføres til fællesmagasinet eller genstande, der skal retur til magasinet efter udlån. Indflytningsprojektet er detaljeret beskrevet under Anlæg, indflytning.

Alle genstande med risiko for angreb af skadedyr, frysedesinficeres, hvis de kan tåle nedfrysning. Se nærmere under Drift, skadedyrsbekæmpelse.

Senest redigeret 11/2014

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.