Klimastyring og -kontrol (Randers)

Fællesmagasinet i Randers har to magasiner – et 300 m2 stort magasin med tørt klima (30 %RH), til museumsgenstande af metal, glas, papir og fotografiske materialer og et 1600 m2 stort magasin med standardklima (55 %RH), primært til de organiske materialer.
Bygningskonstruktionen med de tykke vægge, indervæggene af letbeton, isoleringen og det uisolerede gulv bidrager til at stabilisere det ønskede klima, men på vores breddegrader kan bygningen alene ikke give os 50, henholdsvis 30 % RH. Vi er nødt til at affugte magasinluften.

Begge magasiner affugtes af Munthers affugtere, placeret i et lille teknikrum på 1.sal.
Det store magasins affugter (Munthers ML17) kører med et setpunkt på 55 % RH og en tolerance på +/- 2 %.
Det lille magasins affugter (Munthers ML690) kører med et setpunkt på 30 % RH og en tolerance på +/- 2 %.

Situationsbillede – overblik over øjeblikkets klima i de to magasiner, fryserummet og udendørs

Klimaet i magasinerne kontrolleres med en Hanwell klimalogger i hvert magasin. Loggerne, der er placeret centralt i magasinerne, registrerer temperatur og fugtighed med få minutters mellemrum og sender data til en radiomodtager i teknikrummet. Herfra sendes klimadata via Internettet til Museum Østjyllands server i Kulturhuset, i Randers centrum.
Til sammenligning logges også udendørs klimaet. Det sker med en Hanwell logger, placeret under portudhænget (mod øst).

Store magasin - hanwell

Klimamåling, Magasin A, 30.7.2014 – 6.8.2014.
De dekorative søjler i venstre side fortæller, at det er tid til batteriskift i dataloggeren

 

Lille magasin - hanwell

Klimamåling, Magasin B, 30.7.2014 – 6.8.2014
Uregelmæssigheden i den relative fugtighed lørdag 2.8.2014, eftermiddag og aften, har vi ingen forklaring på….

Udendørs - hanwell

Klimamåling, Udendørs, 30.7.2014 – 6.8.2014.

Kommentarer og erfaringer
“Loggerne afslører magasin temperaturer over 20 grader C. Det er første gang, vi oplever så høje temperaturer i magasinerne, og det er en overskridelse af kravspecifikationen vedr. temperatur. Sommeren 2014 var usædvanlig smuk, med meget stabilt sommervejr i mere end 2 måneder.”
(Lone Petersen, Museum Østjylland)

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed) på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Retningslinjer for bygninger der skal rumme kulturarv
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 11/2014

 

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.