Lagerstyring (Randers)

Fællesmagasinet i Randers lagerstyres elektronisk ved hjælp af et kommercielt lager- og økonomistyringssystem, Microsoft C5, specielt tilpasset behovene på et museumsmagasin. Fællesmagasinets lagerstyringssystem bygger på genstandsdata, der som et led i indflytningen eksporteres fra brugermuseernes Regin og importeres i lagersyringssystemet.

Fællesmagasinet opererer med begrebet ’pakkeenheder’. Brugermuseerne administrerer hver deres pakkeenhedsliste. Alle museumsgenstande tilknyttes inden overflytning til Fællesmagasinet en pakkeenhed. En pakkeenhed kan rumme fra 1 til mange museumsgenstande. Pakkeenheden er således den enhed, som håndteres fra det øjeblik, museumsgenstanden ankommer til Fællesmagasinet.

Alle pakkeenheder mærkes inden påpladssætning på magasinet med en stregkode, der angiver, hvilket museum, pakkeenheden kommer fra, og hvad den hedder.

lagerstyring2

Museumsgenstandens vej fra Regin (1), over indføring i lagerstyringen (2) til magasinering/indlagring (3)

Billedet ovenfor illustrerer det samlede lagerstyringssystem:
1. viser, hvorledes pakkeenheden (her: xxx_PE00007, hvor ’xxx’ er museets akronym) anføres i det nederste felt i Regin’s opbevarings-entitet, og hvorledes et andet søgbart felt benyttes til at knytte pakkeenhederne sammen i et flyttelæs (her: 1/2008, hvor ’1’ angiver indflytningsugens nummer).
2. viser et en del af et skærmbillede fra C5. Markeringen viser, hvor en given pakkeenhed (her: AAB_PE00145) befinder sig på Fællesmagasinet, og hvad den indeholder (her: AAB-85/98×3 – en fane fra Bymuseets samling).
3. viser, hvorledes pakkeenheden AAB_PE00145 (identisk med museumsgenstand AAB-85/98×3) er mærket med en stregkode og lagerført i fanemagasinet på lokation A-2-1-1-4-6.

Et foredrag fra december 2012 fortæller overordnet om lagerstyringen på Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.