Håndtering af genstande (Randers)

På Fællesmagasinet i Randers har konservatorerne på Museum Østjylland ansvaret for den daglige drift af magasinet, herunder håndtering af museumsgenstandene i forbindelse med udlån fra magasinet.

Håndtering af brugernes museumsgenstande aftales fra gang til gang. Ved de mindre magasin-transaktioner klarer bevaringsafdelingen selv udtagning, pakning og påpladssætning af museumsgenstandene. Ved større genstandsmængder, komplicerede magasineringsforhold eller tunge løft, giver brugermuseets medarbejdere en hånd ved håndteringsarbejdet.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.