Udlån (Randers)

Udlånsaktiviteten fra Fællesmagasinet i Randers er ikke omfattende, men dog stigende. I 2014 var der 10 udlån fra Fællesmagasinet. Langt de fleste udlån fra Fællesmagasinet er til brugermuseet selv … brugermuseet skal jo med jævne mellemrum bruge sine genstande til udstilling eller undersøgelser.

Ønsker fra andre museer om lån fra brugermuseernes samlinger på Fællesmagasinet rettes til brugermuseets samlingsansvarlige medarbejder. Låneaftale indgås mellem låner og udlåner, hvorefter Fællesmagasinet får en mail med de nødvendige oplysninger om lånet.

Lagerstyringssystemet C5 benyttes til at administrere alle udlån. Et ’udlån’ oprettes i C5, pluklister med lokationer printes og benyttes ved udtagning fra magasinet, og udlånsdokumenter printes fra lagerstyringssystemet. Der kan selvfølgelig udlånes såvel hele pakkeenheder som udvalgte genstande fra en pakkeenhed (anbrud).

Ved små lån udtager konservatorerne fra Museum Østjylland, der har driftsansvaret, genstandene fra magasinet. Ved større lånesager hjælper brugermuseets medarbejdere til med udtagning og pakning. Det aftales fra udlån til udlån. Både låner og Fællesmagasinet kvitterer på udlånssedlen.

Ved returnering af de lånte genstande oprettes et ’indlån’ på basis af det aktive ’udlån’. Der kvitteres ligeledes af begge parter på indlånssedlen.

I princippet kan udlånte genstande magasineres på en ny plads ved returneringen, men i praksis har det vist sig hensigtsmæssigt og mest enkelt at reservere magasinpladsen og sætte den hjemkomne genstand på plads på dens oprindelige plads.

Alle genstande, der blev frysedesinficeret ved modtagelsen i sin tid, bliver også frysedesinficeret efter udlån og inden påpladssætning. Stregkoder og emballager gemmes på Fællesmagasinet og hentes frem igen, når de udlånte museumsgenstande kommer retur.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.