Byggeprojekt (Randers)

http://slks.dk/museer/museernes-arbejdsopgaver/bevaring/bevaring-og-haandtering/retningslinjer-for-bygninger/På grundlag af et revideret byggeprogram, udarbejdet i samarbejde med Randers Kommunes bygningsafdeling, blev byggeriet af fællesmagasinet i Randers i april 2006 udbudt i totalentreprise, i begrænset licitation.

Blandt tre afgivne tilbud vandt entreprenør Welløv+Ottesen A/S fra Randers licitationen. Resultatet af licitationen blev offentliggjort 24. august 2006, hvorefter den endelige projektering kunne gå i gang.

Det valgtes at holde indretningen af magasinet udenfor entreprisen, og i stedet gennemføre denne som et særskilt projekt under ledelse af Kulturhistorisk Museum Randers (nu: Museum Østjylland).

Byggeriet påbegyndtes i september 2007. Randers Kommunes bygningsafdeling var bygherrerådgiver. DS Flexhal A/S har bygget magasinet, mens Bravida A/S står bag hovedparten af de tekniske installationer. Fællesmagasinet stod klar til ibrugtagning 1. maj 2008.

Som opfølgning på byggesagen blev der gennemført både 1-, 3- og 5-års gennemgang af byggeriet sammen med entreprenøren og dennes underleverandører.

Retningslinjer for bygninger, som anvendes til magasinering, udstilling og anden form for opbevaring af kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 11/2014

 

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.