Klargøring af samlingerne (Randers)

Brugerne af Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland har selv ansvaret for klargøring af museumsgenstandene til overflytning til Fællesmagasinet. Klargøringen omfatter registrering, rengøring, mærkning, pakning og overførsel af registreringsdata fra Regin til fællesmagasinet. Et års tid før første indflytning havde fællesmagasinet udarbejdet vejledninger for alle disse delprocesser, og der blev afholdt fire temadage for de af brugernes medarbejderne, der skulle arbejde med klargøring af samlingerne.

Registrering: Som minimum skal alle museumsgenstande været registreret i Regin med et genstandsnummer, en genstandsbetegnelse, en kort beskrivelse, de vigtigste mål og et digitalt foto. Alle museumsgenstande skal desuden tilknyttes en pakkeenhed.
En pakkeenhed er den fysiske enhed, som fællesmagasinet håndterer. Det kan fx være en større enkeltgenstand eller det kan være en magasinæske eller palle med museumsgenstande. En pakkeenhed kan således rumme én, flere eller mange museumsgenstande. Pakkeenhedsbegrebet og arbejdet med pakkeenheder beskrives i denne vejledning. Se i øvrigt: ‘Randers, Drift, Lagerstyring‘.

Kommentarer og erfaringer:
“Alle vores brugermuseer benytter Regin. Der er kun givet dispensation til arkiverne på Museum Østjylland, hvor vi til gengæld har udviklet et særformat, der kan levere data til lagerstyringen, modtaget fra Arkibas.” (Lone Petersen, Museum Østjylland)

Rengøring: Som minimum skal alle museumsgenstande afrenses tørt med enten trykluft eller støvsuger/pensel i forbindelse med klargøring til fællesmagasinet. Evt. begge dele.
Fællesmagasinet har udarbejdet denne vejledning for rengøring af museumsgenstande forud for overflytning.

Mærkning: Som minimum skal alle museumsgenstande være direkte mærkede med deres genstandsnummer, og deres primære og sekundære emballage skal være mærket med indhold. det anbefales desuden, at museumsgenstandene for håndterings- og sikkerheds skyld er sekundært mærkede.
Fællesmagasinet har udarbejdet denne vejledning for mærkning af museumsgenstande og emballager. Vejledningen, der allerede er omtalt ovenfor, fortæller også, hvordan pakkeenhederne mærkes fysisk.

Pakning: Som udgangspunkt er alle museumsgenstande emballerede. Dette gøres dels for at beskytte den enkelte museumsgenstand, dels for at undgå tilstøvning, dels for at spare plads.
Fællesmagasinet opererer med primær og sekundær emballage. Primær emballage er det relativt lille udvalg af emballage, der er i direkte kontakt med museumsgenstanden: Silkepapir, pallepap og udvasket bomuld. Meget robuste genstande kan placeres direkte på palle eller hylde. Sekundær emballage er den emballage, der ikke er i direkte kontakt med museumsgenstanden. Her er udvalget større og et kompromis af gode emballager, som brugermuseerne allerede brugte i forvejen og emballager, der matcher indretningen af fællesmagasinet.

Overførsel af registreringsdata: Inden den fysiske indflytning på fællesmagasinet skal brugermuseerne eksportere Regin data vedr. alle museumsgenstande, på vej til fællesmagasinet. Denne vejledning er udarbejdet til arbejdet med håndtering af registreringsdata. Fællesmagasinet importer et udvalg af disse registreringsdata i sit lagerstyringssystem.

Fællesmagasinets samlede vejledninger kan hentes under: ‘Randers, Drift, Vejledninger‘.

De fire temadage for kollegerne på brugermuseerne, der fandt sted inden og lige efter første indflytning i 2008, handlede om:
1. Klargøring generelt af museumsgenstande
2. Klargøring af arkæologisk materiale
3. Datahåndtering
4. Fotografisk materiale

 

 

 

 

 

 

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.