Sikring – brand, tyv, vand (Randers)

Afstanden fra Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland til Randers Politi og Beredskabsgården er henholdsvis 6 og 9 km.

Tyverisikring (AIA)
Der er installeret Automatisk Indbruds Alarmering (AIA) på Fællesmagasinet. Anlægget er tilsluttet kontrolcentral, og der er truffet aftale om vægterudrykning. Udrykningstiden er ganske kort.
Yderligere oplysninger om AIA anlægget kan fås ved henvendelse til Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Brandsikring (ABA)
Der er installeret Automatisk Brand Alarmering (ABA) på Fællesmagasinet. Anlægget efterses årligt af installationsfirmaet. I forlængelse af eftersynet bliver ABA anlægget og røgventilationen inspiceret og afprøvet af  et autoriseret inspektionsfirma, IMG-Inspektion. Randers Brandvæsen deltager ved den årlige inspektion, der foregår i maj måned.

Da bygningen er større end 1000 m2, er slukningsudstyr i form af 9 stk. slangevindere påkrævet.

Vandskadesikring
Der er ikke installeret nogen form for vandskadesikring af Fællesmagasinet. Dels ligger magasinet højt i landskabet, dels er tagnedløbet ført udenpå betonvæggene. Slangevindere står til daglig uden vand; de efterses (visuelt) årligt og trykprøves (til 12 Bar) hvert 5. år, begge dele ved Randers Brandvæsen.
Fællesmagasinets gulv ligger på Kote 35.00, hvilket vil sige udenfor risiko for oversvømmelse i forbindelse med 100-års oversvømmelsen.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.