Klima (Randers)

Et stabilt indeklima er afgørende for bevaringen af museumsgenstandene. Stigende priser på energi har gennem årene gjort det stadig mere bydende at søge mod mere energivenlige klimatiseringsprincipper. Fællesmagasinet er bygget i 2006 med de bedste intentioner for datiden om at lade magasinbygningen sikre et stabilt indeklima. På vores breddegrader kan vi dog ikke overlade til bygningen alene at tilvejebringe de ønskede fugtigheder. Relative fugtigheder på 50 og 30 % kræver udstyr, der kan affugte.

Klimazoner
Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland har to klimazoner:
1. Magasin A har en luftfugtighed på omkring 55 % RF. Dette basisklima opnås ved en kombination af passiv klimastyring og affugtning.
2. Magasin B har en luftfugtighed på omkring 30 % RF. Dette tørre klima opnås ved en kombination af passiv klimastyring ag affugtning.

Passiv klimatisering
Fællesmagasinet i Randers er som fællesmagasinet i Vejle bygget efter principper om passiv klimatisering. Det vil sige, at byggematerialer og principper understøtter et hensigtsmæssigt indeklima.

Væggene er meget tykke og af letklinkerbeton, der til en vis grad er klimastabiliserende. Gulvet er udført med dampspærre, men hverken isoleret og eller malet. På grund af jordvarmen, der året rundt ligger på 8-9 grader Celcius, virker gulvet som køleflade om sommeren og varmeflade om vinteren. Tag og vægge er velisolerede. For detaljer, se Bygningsbeskrivelse.

Som led i den passive klimatisering er der 100% recirkulation af luften, der tages ikke udeluft ind.

Affugtning
Magasin A med sit volumen på omkring 16.000 m3 affugtes af et Munthers affugtningsaggregat ML17. Anlægget styres af en hygrostat RH98, placeret midt i magasinet. 2147 m3/t indblæsningsluft ledes ind i magasinet gennem et Ø 400 mm rør, der løber under loftet langs to af magasinet vægge. Udblæsningsluften ledes tilbage til affugteren gennem en kanal i magasinvæggen bag affugteren, der står i teknikrummet på 1. sal.

Magasin B med sit volumen på knap 3.000 m3 affugtes af et Munthers affugtningsaggregat ML690. Anlægget styres af en hygrostat RH98, placeret midt i magasinet. 845 m3/t indblæsningsluften ledes ind i magasinet gennem et Ø 250 mm rør, der løber under loftet langs to af magasinet vægge. Udblæsningsluften ledes tilbage til affugteren gennem en kanal i magasinvæggen bag affugteren, der står i teknikrummet på 1. sal.

Dataloggere
Begge magasiner er udstyret med radiostyrede klimaloggere. Temperatur og relativ fugtighed registreres af loggeren, der sender data til en radiomodtager, der sidder i teknikrummet. Klimadata overføres til Museum Østjyllands server, der befinder sig i Kulturhuset i Randers Centrum. På fællesmagasinets PC samt på konservatorernes PC’er kan klimaet i begge magasiner følges døgnet rundt.
Læs mere om klimaloggerne under Klimastyring og -kontrol.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.