Energiforbrug (Randers)

Affugtning
Som udgangspunkt burde der ikke være behov for affugtning i museumsmagasiner, bygget efter principper om passiv klimatisering. Men erfaringerne har vist, at der på vores breddegrader til stadighed vil være brug for affugtning.
De to magasinhaller i Fællesmagasinet i Randers affugtes af hver sin affugter. Der er installeret forbrugsmålere på begge affugtere.

Opvarmning
Der er ikke nogen form for opvarmning af magasinerne. Klimaet styres alene af affugtningsanlæggenes hygrostater.
I funktionsområderne er der gulvvarme i stueetagen og radiatorer på 1.sal. Gas er energikilden til opvarmning af brugsvand og funktionsområder.

Belysning
Belysningen i de to magasinhaller tændes individuelt. I Magasin A, det store magasin, er belysninger sektioneret, så man kan tænde lyset i den ene eller den anden halvdel af magasinet. Der er ikke installeret energibesparende foranstaltninger i forhold til belysningen i magasinerne.
Til gengæld registreres strømforbruget til belysningen i hvert de to magasiner.

Energiforbrug

Energiforbrug 2009-14 for Fællesmagasinet i Randers

Energiforbrug 2009-14 for Fællesmagasinet i Randers

Senest redigeret 02/2015

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.