Magasin A med basisklima (Randers)

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland har to klimazoner. Det store Magasin A har basisklima, mens det lille Magasin B har tørt klima.

I Magasin A opbevares alle museumsgenstande med/af organiske materialer.

Magasin A
Størrelse: I alt 2288 etage-m2, heraf 629 m2 på platform
Temperatur: 5-20 grader Celsius, temperaturen følger uden døgnudsving udendørs temperaturen
Fugtighed: 55 %RH +/- 3 %RH
Klimastyring: Delvis passiv klimatisering, suppleret med affugtning
Indretning: Seks magasinafsnit, herunder diverse specialmagasin indretninger
Adgangsforhold: Gennem klimasluse, fælles med Magasin B, gennem dør på platform samt i særlige tilfælde gennem 2 mekanisk sikrede brandventilationsporte
Flugtveje: 2 stk.
Belysning: 128 stk. armaturer, heraf 32 stk. under platform
Sikring: ABA og AIA

Detaljerede informationer om bygningen, klimaet, belysningen, sikring, indretning og energiforbruget findes andre steder her i Magasinmanualen 2.0.

Magasin A med standard klima

Magasin A med standard klima

 

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed) på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Skema over anbefalet lysintensitet (lux), temperatur og relativ luftfugtighed (RF) for forskellige materialer
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.